สินค้า

ตัวแทนขายสำหรับบริษัท

JSR Machine Tools ทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ผลิตเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าเราสามารถรับประกันความพึงพอใจของลูกค้าได้

Product from our Makers

Campro

Campro High Efficiency Vertical
Machining Center

Campro CNC TURNING CENTERS TWO AXIS LATHE

Campro 4 + 1 Axis

Mazak

Mazak Quick Turn Machine

Mazak Vertical Machining centers

Mazak Horizontal Machining centers

G-Weike

G-Weike Fiber Laser Machine

G-Weike Welding & Cleaning Laser Machine

G-Weike CO2 Marker Laser Machine

Launch Precision Machine Co .,Limited

Launch Precision CNC Duplex Milling Machine

Launch Precision CNC Gantry Milling Machine & Side Milling Machine & Grinding Machine

Launch Precision Cutting Machine & Other Machines & Machine parts

Vision Wide

Vison Wide Double Column Milling Machine

Vison Wide Gantry Type Machining Center

Vison Wide 5-face Double Column Machining Center

Vison Wide 5-axis Machining Center

Ching Chan Optical (CCM)

CCM Optical Sorting Machine

CCM Process Monitoring

Mitsubishi Electric

Mitsubishi Electrical Discharge Machines

Mitsubishi Laser Processing Machines

G-Fir

GFIR CNC Lathe


GFIR Machining Center

How can we help you?

At JSR Machine Tool, we provide tailored solutions, offering both new and second-hand products to meet your unique needs and budget.

Product from our Makers | New Products

  • Wirecut, EDM, CNC, Double Colume, Etc.
  • Transportation Included
  • Installation Included
  • Warranty Included

2nd Hand Products

  • Wirecut, EDM, CNC, Double Colume, Etc.
  • Transportation Included
  • Installation Included
  • Warranty Included

Repair Service

  • Wirecut, EDM, CNC, Double Colume, etc